اسامی مدیران گروه رشته‌ها

مشخصات مدیران گروه رشته‌ها   رشته

معاون فرهنگی – جهانبخش امیری

مشخصات معاونت فرهنگی    

مدیر آموزش – محمد کریم فیروزی

  مشخصات مدیر آموزش ...

ریاست – دکتر اسماعیل رضایی

  مشخصات مسئول واحد ...

Template Design:Dima Group