ریاست – دکتر اسماعیل رضایی

 
مشخصات مسئول واحد

ریاست-دانشگاه-شهید-رضایی

نام : اسماعیل
نام خانوادگی : رضایی
واحد سازمانی : موسسه شهید رضایی
مدرک تحصیلی : دکتری
رشته تحصیلی : حقوق خصوصی
پست سازمانی رئیس
سابقه خدمت : 15 سال
تلفن : 38272659
آدرس پست الکترونیکی : rezaei.esmaeil60@yahoo.com

Template Design:Dima Group