اطلاعیه شماره (۴)-انتخاب واحد

با سلام و احترام
بدینوسیله به اطلاع دانشجویان محترمی که به هر دلیلی تاکنون نتوانسته اند انتخاب انجام دهند می رساند که ضمن توجه به اطلاعیه های قبلی تا ساعت 24 روز سه شنبه 1402/11/24 نسبت به انتخاب واحد خود اقدام نمایند درغیر این صورت هرگونه مسئولیت با دانشجو است.
روابط عمومی مؤسسه آموزش عالی رضائی کرمانشاه.

Template Design:Dima Group