اطلاعیه شماره (2)-انتخاب واحد

با سلام
دانشجویان محترمی که شهرستان هستند و یا به هر علتی نمی توانند فیش بانکی را تحویل بدهند مشخصات کامل(شامل نام و نام خانوادگی مقطع، رشته و کد دانشجوئی) خود را روی فیش بانکی بنویسند و برای شماره همراه اعلام شده بفرستند و روز اول شروع کلاس ها فیش بانکی را تحویل دهند و چنانچه یک هفته بعد از انتخاب واحد مابقی شهریه واحدهای انتخابی را واریز نکنند انتخاب واحد ایشان حذف و کان لم یکن خواهد شد.
شماره تلفن همراه اعلامی فقط ایتا بفرمائید.09182715255
توضیح اینکه تاکید می شود که شماره اعلام شده فقط برای ارسال فیش بانکی و تحت هیچ عنوان تماس و پیامک پاسخ داده نمی شود لطفاً جهت انجام امورات دوستان همکلاسی تلفن مذکور را تحت هیچ عنوانی مشغول نفرمایید که مزید بر تشکر و موجب امتنان است.
روابط عمومی مؤسسه آموزش عالی رضائی کرمانشاه.

Template Design:Dima Group