اطلاعیه تداخل

اطلاعیه

قابل توجه دانشجویانی محترمی که درسشان تداخل دارد دعوت می شود نسبت به حل تداخل درس هایشان تا تاریخ 1402/09/06 اقدام کنند در غیر اینصورت عواقب هر گونه مسئولیت بر عهده دانشجو می باشد .

Template Design:Dima Group