جلسه پرسش و پاسخ

باسمه تعالی
قابل توجه دانشجویان محترم با سلام بدینوسیله به اطلاع دانشجویان گرامی می رساندجلسه پرسش و پاسخ با حضور دبیر محترم نظارت و ارزیابی استان ،

همراهان گرانقدر ومسئولین مؤسسه در سالن اجتماعات جهت بیان نقطه نظرات مسائل و مشکلاتی که مد نظر هست در روز چهارشنبه مورخ 1402/07/19

ساعت 14 تا 15:30 برگزار می شود لذا از دانشجویان محترم انتظار می رود ضمن حضور در جلسه مسائل و مشکلات خود را مطرح که پاسخ لازم ازسوی مسئولین

ارائه گردد.

روابط عمومی مؤسسه آموزش عالی شهیدرضائی کرمانشاه.

Template Design:Dima Group