معرفی به استاد (قابل توجه دانشجویانی که تا 6 واحد درسی آنها مانده است)

با احترام دانشجویانی که نهایت دو عنوان درسی و تا سقف 6 واحد درسی آنان مانده است جهت اخذ این دروس (معرفی به استاد) تا روز سه شنبه 1402/04/27 به دانشگاه مراجعه نمایند.

Template Design:Dima Group