معاون فرهنگی – جهانبخش امیری

مشخصات معاونت فرهنگی

 

 

نام : جهانبخش
نام خانوادگی : امیری
واحد سازمانی : موسسه شهید رضایی
مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد
رشته تحصیلی : تکنولوژی آموزشی
پست سازمانی معاون فرهنگی
سابقه خدمت : 15 سال
تلفن : 38272659
آدرس پست الکترونیکی :  

Template Design:Dima Group