لینک پرسشنامه مختص دانش‌آموختگان سال تحصیلی 96-1395

به اطلاع دانشجویان محترم می رساند دانش آموختگان سال 96-95 لینک پرسشنامه زیر را در جهت بهبودوضعیت اشتغال دانش آموختگان پر کنند.https://epoll.irphe.ac.ir/Polls/Poll.aspx?sid=zv84oH8bxqopbGbu/dpAJ/fKD3Y3+YeQJV3Gz8xHlxC+XMMrcC/hcorMHOLMXA6vn/Pgn/MkeVAKJJJ6VHuHzbCt1ylFqEH/YAAYfx89fxwh3lvBC9vgn+UInWCrQerH

Template Design:Dima Group