تزریق واکسن کرونا برای دانشجویان

قابل توجه دانشجویانی که تا کنون واکسن نزدند با ارائه کارت دانشجویی وکارت ملی به معاونت دانشجویی دانشگاه رازی مراجعه ونسبت به تزریق واکسن کرونا اقدام نمایند.

Template Design:Dima Group