اطلاعیه

بدینوسیله به اطلاع دانشجویان محترم می رساند به دلیل قرمز شدن وضعیت کرمانشاه و جلوگیری از شیوع ویروس کرونا، دانشگاه تا اطلاع ثانوی تعطیل می باشد.
 
 
 
 
 

Template Design:Dima Group