چگونگی پرداخت شهریه جهت انتخاب واحد

 

قابل توجه دانشجویان عزیز
در زمان انتخاب واحد جهت ارائه گروهای درسی در صفحه انتخاب واحد ابتدا باید شهریه ثابت پرداخت شود وسپس با توجه به فرصتی که سیستم تعیین می نماید شهریه متغیرنیز پرداخت گردد در غیر اینصورت واحدهای انتخابی توسط سیستم حذف خواهد شد واین مؤسسه هیچگونه مسئولیتی در قبال واحدهای حذف شده ندارد دانشجویانی که به هرعلتی توان پرداخت شهریه کامل را ندارند.تا زمانی که واحدهای درسی آنها حذف نشده است  به مسئول امور مالی(حاج آقای رشیدی)مراجعه ونسبت به تکمیل فرم اقساط شهریه اقدام نمایند.

Template Design:Dima Group