نحوه ثبت درخواست معافیت تحصیلی دانشجویان

2- با توجه به دستورالمعل شماره ۲۳/۲/۰۳/۳/۲۰/۸ مورخ ۹۹/۸/۱ سازمان نظام وظیفه عمومی ثبت درخواست  معافیت تحصیلی برای مشمولان پذیرفته شده در دانشگاه و مراکز آموزش عالی سراسر کشور از طریق دفاتر پلیس +۱۰(عدم اشاعه بیماری کووید۱۹)، بدین نحو که مشمولان مورد نظر بدون مراجعه به دانشگاه با ارائه برگ قبولی در آزمون سازمان سنجش آموزش کشور و یا سایت مرکز سنجش به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک (پلیس+۱۰) مراجعه نمایند. ضمناً در این خصوص الزامی برای ارائه برگ درخواست از سوی دانشگاه ها به دفاتر خدمات الکترونیک پلیس +۱۰ نمی باشد.

Template Design:Dima Group