تماس با ما

آدرس کامل :   کرمانشاه – شهرک دادگستری -موسسه آموزش عالی شهید رضایی

تلفن :   08338267515

نمابر :   08338272659

کدپستی : 6719996634

info@kshr.ir  : پست الکترونیکی

 

توجه : در صورت هر گونه شکایت از موسسه به صورت حضوری مراجعه شود.

Template Design:Dima Group